اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 488

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/21:

به موجب صورت جلسه هییت مدیره و مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 6/3/87 و 7/3/87 شرکت مزبور تغییرات ذیل به عمل آمده است: 1 - پژمان لشکری رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، علیرضا غلامی نایب رییس و دنیا غلامی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 - حق امضا درخصوص اسناد تعهدآور با یکی یا پژمان لشکری یا علیرضا غلامی هر کدام به تنهایی با مهر شرکت و نامه های عادی یا دنیا غلامی همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 - شهاب الدین حمیدی بازرس اصلی و کتایون حمیدی بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شده اند. 4 - روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ممسنی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی