اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10860865280

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: محمد سواری جمالویی

کد پستی: 8196900000

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/25:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 4/3/90 و هییت مدیره مورخ 4/3/90 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتند از علی اکبر شیاسی دهوری رییس هییت مدیره بهزاد شیاسی دهوری نایب رییس علی اصغر شیاسی دهوری مدیر عامل و عضو حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند و عبارتند از : فرحناز شاپوری نیا بازرس اصلی محمد سواری جمالویی بازرس علی البدل روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین شد آدرس شرکت: اصفهان خیابان کاوه شهرک میلاد میلاد هفتم پلاک 14 طبقه سوم کدپستی 81969XXXX0 تلفن 031145XXXX6 رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی