اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4397

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 10/11/84 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 - احمد والامنش به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و رضا شاهی به عنوان رییس هییت مدیره و بهاره جعفری گودویی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 - رقیه شاهی بازرس اصلی و جمیله درخشان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه امید ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی