اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 447972

شناسه ملی: 14003824795

تاریخ ثبت: 1392/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران -- تهرانپارس -- نرسیده به فلکه چهارم -- 220 غربی شهید داداشی -- پلاک 32 -- واحد 2

تاریخ تاسیس: 1392/10/14

کد پستی: 1613945511

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/14:

آگهی تغییرات شرکت فراگامان صنعت ابزار دقیق با مسیولیت محدود به شماره ثبت 447972 و شناسه ملی 140038XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : : محل شرکت به تهران – تهرانپارس – نرسیده به فلکه چهارم – 220 غربی (شهید داداشی) – پلاک 32 – واحد 2 کدپستی 165376XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940514XXXX99253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/14:

در تاریخ 14/10/92 به شماره ثبت 447972 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140038XXXX5 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: موضوع شرکت: تهیه، طراحی، ساخت و خدمات فنی و مهندسی در زمینه های برق، مکانیک، الکترومکانیک، رایانه و مهندسی پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی پایین تر از بهار شیراز خیابان فرهاد 2 پلاک 36 طبقه 3 کدپستی 161394XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آرش شامحمدی به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 393266XXXX ساکن ستارخان خیابان شادمان خیابان خرمدین پلاک 49 طبقه 4 دارنده 000/400 ریال سهم الشرکه منصور عزیزی ابوذر به سمت نایب رییس هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 007193XXXX ساکن خیابان قزوین خ شهید سبحانی کوچه حسین دوست پلاک 105 دارنده 000/200 ریال سهم الشرکه مسعود عزیزی به سمت مدیر عامل به شماره ملی 006140XXXX ساکن تهرانپارس نرسیده به فلکه چهارم خیابان 218 شرقی (شهید عبدالحسینی قمی) پلاک 41 واحد 2 دارنده 000/400 ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 1758558 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی