اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 16535

شناسه ملی: 14008411576

تاریخ ثبت: 1398/04/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر قم ، صدوقی ، کوچه فجر 2 ، خیابان فجر ، پلاک 24 ، ساختمان عمارت سیما ، طبقه سوم ، واحد 8

کد پستی: 3713116983

تاریخ تاسیس: 1398/04/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/04/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص آذین سازان رسام آذرخش در تاریخ 01/04/1398 به شماره ثبت 16535 به شناسه ملی 140084XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تهیه، تولید، مونتاژ، توزیع، عرضه، خرید، فروش، واردات و صادرات انواع کالاها و محصولات مجاز (بازرگانی و صنعتی) و مواداولیه و ملزومات آنها از جمله: انواع محصولات صنایع چوب و کابینت و دکوراسیون و قفسه بندی. پیمانکاری و شرکت درمناقصه ها و مزایده ها. جذب نیروی انسانی مورد نیاز. افتتاح انواع حساب بانکی و اخذ اعتبار تسهیلات و ضمانت نامه جهت فعالیت های شرکت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، شهر قم، صدوقی، کوچه فجر 2 ، خیابان فجر، پلاک 24 ، ساختمان عمارت سیما، طبقه سوم، واحد 8 کدپستی 371311XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بی نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 82 مورخ 27/03/1398 نزد بانک بانک سپه شعبه سعیدی با کد 432 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم سارا اشعری قمی به شماره ملی 037167XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین الهی به شماره ملی 038087XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم راحله السادات میرهاشم به شماره ملی 038636XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مجید کاظمی به شماره ملی 037096XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مصطفی خداداد به شماره ملی 038638XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار 19 دی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980401XXXX96959 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی