اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/06/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/06/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/30:

شرکت کیان ارتقا ساتراپ ( سهامی خاص) در تاریخ 30/6/87 تحت شماره 579 در این اداره بثبت رسیده که جهت اطلاع عموم بشرح زیر در روزنامه کشور و کثیرالانتشار نور خوزستان آگهی می گردد. 1 نام شرکت: کیان ارتقا ساتراپ ( سهامی خاص) 2 موضوع شرکت: امور مربوط به راه و ساختمان و ابنیه، تاسیس ات و امور رفاهی ساختمان، تهیه و نصب تاسیس ات و تجهیزات آب و فاضلاب، برق، گاز، راه سازی، جدول و محوطه سازی، پل سازی، خاک برداری، کانال کشی، آرماتوربندی، جوش کاری، برش کاری، رنگ آمیزی، سندپلاست، تاسیس ات مخابراتی، کابل کشی، فیبر نوری، لوله کشی صنعتی و منازل، تنظیف ساختمان های اداری و مسکونی، فضای سبز، احداث پارک، نهال کاری، طرح های گلخانه ای، تامین نیروی انسانی، تهیه، طبخ و سرویس دهی غذا کلیه امور مربوط باموضوع شرکت. 3 مرکز اصلی شرکت: باغ ملک، روستای میداود، قریه شهید رحمانی 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریال بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال ن نقداً طی گواهی شماره 435 2142 بحساب 3355/8574 بانک مسکن شعبه باغ ملک پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 6 مدیران شرکت: ابوالحسن مومبینی به سمت مدیر عامل ، علی اصغر مومبینی به سمت رییس هییت مدیره، حسینعلی ممبینی به سمت نایب رییس هییت مدیره همگی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7 حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و عقود اسلامی باامضا مدیر عامل بتنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. 8 بازرسین شرکت: زیبا داودی به سمت بازرس اصلی و هیبت اله ممبینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین و انتخاب شدند. 9 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه خواهد بود. 10 روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک باغملک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی