اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/07/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/07/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت گلاله سبز شیراز (مسیولیت محدود) در تاریخ 10/7/84 ذیل شماره 18117 در این اداره ثبت و در تاریخ 12/7/84 امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر آگهی میگردد. 1 - موضوع شرکت: طراحی- احداث- نگهداری فضای سبز و دفع آفات و بیماریهای گیاهی و انجام امور خدماتی- تنظیفاتی- اماکن اداری و غیر اداری و مراکز دولتی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی و نشانی شرکت: شیراز- بلوار رازی- خ نرجس- کوچه شهید احمدی- پ 11 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی که صددرصد آن پرداخت شده و متعلق است به رقیه آزادی نوبندگانی و محمود آزادی نوبندگانی هر کدام پانصد هزار ریال سهم الشرکه 5 - مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: خانم رقیه آزادی نوبندگانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمود آزادی نوبندگانی به سمت رییس هییت مدیره هر دو برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و نامه های اداری با مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی