اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1488

شناسه ملی: 14007204411

تاریخ ثبت: 1396/08/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/08/22

آدرس: مازندران شهر رامسر رامسر بلوار آیت الله طالقانی بن بست مشاعی پلاک 1 طبقه همکف

کد پستی: 4691799735

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/22:

تاسیس شرکت تعاونی صنایع دستی حصیر سازه گیل رامسر درتاریخ 22/08/1396 به شماره ثبت 1488 به شناسه ملی 140072XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع: صنایع دستی و حصیر بافی ـ تولید انواع صنایع دستی چوبی و حصیری ـ طراحی و تولید انواع صنایع دستی و حصیر بافی و سایر صنایع مربوط به تولیدات دستی ـ زراحی آب نما و آلاچیق های اقامتی و تزیینی و. . . تولید انواع تندیس های چوبی و بتنی. حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی جهت ارایه و فروش محصولات صنایع دستی تولیدی. (طبق ضوابط و مقررات رسمی کشور ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ) (موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود. در هر حال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که بر حسب نظر اعضا قابل درج در این ماده خواهد بود. ) ـ اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ـ اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی ـ تودیع وجه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک ها ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها ـ سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی ـ مشارکت دادن اعضا خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات. تبصره 1 ـ در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی ملکف به اخذ آن است. شماره مجوز 143 . 2009 تاریخ مجوز 15/07/1396 مرجع صادرکننده ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: مازندران شهر رامسر ـ رامسر ـ بلوار آیت الله طالقانی ـ بن بست مشاعی ـ پلاک 1 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 469179XXXX ـ سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 500 , 000 ریال می باشد. منقسم به 7 سهم 1500000 ریالی تقسیم گردیده است. که مبلغ 3500000 ریال طی گواهی بانکی شماره 32/3400 مکورخ 24/07/1396 بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی رامسر پرداخت گردید ـ اولین مدیران: خانم معصومه دانش نوشری به شماره ملی 269050XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل وعضو هییت مدیره و آقای میثم علی نژاد رحیم آبادی به شماره ملی 269012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره وخانم مهری علی نژاد به شماره ملی 269143XXXX و به سمت عضو و منشی هییت مدیره و خانم مریم علی نژاد به شماره ملی 269051XXXX و به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره وخانم منیژه علینژاد به شماره ملی 269066XXXX و به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته برات و اوراق بهادار با امضای ثابت معصومه دانش نوشری 269050XXXX (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) به همراه میثم علی نژاد رحیم آبادی 269012XXXX (نایب رییس هییت مدیره)و مهرتعاونی دارای اعتبار است وسایر اوراق و نامه های عادی با امضای معصومه دانش نوشری 269050XXXX (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ آقای جاوید علی نژاد با کد ملی 269066XXXX بسمت بازرس اصلی شرکت وآقای صادقعلی رمضانی خانسری با کد ملی 269068XXXX بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال می باشند. ش 960824XXXX07871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی