اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 244

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 5/12/85 تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید. 1 - آقایان نعمت الله انصاری، حسین انصاری و خانم نازی شاه بیگی رود پشت به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقایان عبدالرضا پناهی و احمد حاجب به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شد. 3 - آقای نعمت الله انصاری به سمت رییس هییت مدیره و خانم نازی شاه بیگی رود پشت به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین انصاری مدیر عامل شرکت همگی برای مدت دو سال منصوب شدند. 4 - کلیه اسناد رسمی و تعهدآورو اوراق عادی شرکت با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سرپرست ثبت اسناد دشتستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی