اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6495

شناسه ملی: 14003685980

تاریخ ثبت: 1392/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 4751938986

آدرس: آمل خ طالب آملی کوچه هنرستان کوچه بهار مجتمع بقیه اله

تاریخ تاسیس: 1392/07/25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/30:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فراز الکتروکاوش آمل سهامی خاص که در تاریخ 25/7/1392 شماره ثبت 6495 شناسه ملی 140036XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 29/7/1392 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: عبارت است از مشاوره طراحی سرویس مونتاژ و نصب و راه اندازی کلیه تابلوهای برق اعم از تابلوهای قدرت فرمان بانک خازنی روشنایی و کنترل مشاوره طراحی سرویس نصب و راه اندازی پستهای کاهنده و خطوط انتقال و توزیع برق فشار متوسط مشاوره طراحی سرویس نصب و راه اندازی پستهای کاهنده و خطوط انتقال و توزیع برق فشار ضعیف کابل کشی و داک کشی کابل های صنعتی اعم از کابل های 20 کیلوولت سه فاز تک فاز تلفن دوربین های مداربسته برق اضطراری و مخابراتی مشاوره طراحی سرویس نصب و راه اندازی سیستمهای روشنایی اعم از صنعتی تجاری مسکونی ورزشی معابرهای شهری و بین شهری طراحی و سیم کشی برق ساختمانهای تجاری مسکونی صنعتی و عمومی طراحی مشاوره نصب و راه اندازی سیستمهای اتوماسیون صنعتی و مراکز کنترل هوشمند طراحی مشاوره و نصب و راه اندازی سیستمهای مجتمع تلفن سانترال طراحی مشاوره نصب و راه اندازی سیستمهای اطفا حریق طراحی مشاوره نصب و راه اندازی سیستمهای برق اضطراری اعم از دیزل ژنراتور و باتری طراحی مشاوره نصب و راه اندازی سیستمهای تهویه مطبوع و سردخانه های صنعتی طراحی مشاوره نصب و راه اندازی ماشین آلات کارخانه های تولیدی و بسته بندی طراحی مشاوره نصب و راه اندازی سیستمهای کنترل حضور و غیاب طراحی مشاوره نصب و راه اندازی سیستمهای بالابرهای صنعتی پله برقی آسانسور مشاوره و انجام پروژه های نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده سرویس آنالیز و تصفیه روغن ترانس های برق سیستم انتقال و توزیع طراحی مشاوره سرویس نصب و راه اندازی سیستمهای آبرسانی تحت فشار پمپ های تحت فشار طراحی مشاوره سرویس نصب و راه اندازی سیستمهای هوای فشرده کمپرسورهای باد طراحی مشاوره سرویس نصب و راه اندازی سیستم دیگ بخار سرویس نگهداری و تعمیر موتورهای الکتریکی بررسی و آنالیز سیستمهای برق نصب شده در کارخانجات تولیدی و بسته بندی طراحی مشاوره نصب و راه اندازی سیستمهای تنظیم دمای مکانهای مسکونی تجاری و صنعتی سرویس نگهداری و تعمیر ترانس های برق سیستم انتقال و توزیع. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: آمل خ طالب آملی کوچه هنرستان کوچه بهار مجتمع بقیه اله کدپستی 475193XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ کل سرمایه طی گواهی شماره 324/9090/56 14/7/1392 بانک تجارت شعبه مرکزی آمل پرداخت شد. 5 اولین مدیران شرکت: برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/7/1392 آقای هادی اسماعیلی به شماره ملی 500000XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم سیده فاطمه طاهایی به شماره ملی 213006XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی اسماعیلی به شماره ملی 500002202 به سمت مدیر عامل و خانمها زینب رستگار پنبه چوله به شماره ملی 208025XXXX و حوا حسینی به شماره ملی 211112141 به سمت اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و غیره و عقود اسلامی و قراردادها و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل برابر مفاد اساسنامه: 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسر بزرگ منش به شماره ملی 498993XXXX و آقای علی کاردر به شماره ملی 205003XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش 800920XXXX114070XXXX مسیول ثبت شرکتهای آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی