اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3775

شناسه ملی: 14006995938

تاریخ ثبت: 1396/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 3361841818

تاریخ تاسیس: 1396/05/25

آدرس: استان البرز شهر شهرجدیدهشتگرد شهرجدیدفاز 2 محله 1 خیابان شریعت شمالی میدان پارسیان پلاک 0 بلوک 3 ق 623 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

تاسیس شرکت تعاونی بانوان خلاق امیدو شادی درتاریخ 25/05/1396 به شماره ثبت 3775 به شناسه ملی 140069XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید ماشین آلات وتجهیزات رباتیک وتجهیزات آموزشی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز شهر شهرجدیدهشتگرد ـ شهرجدیدفاز 2 محله 1 ـ خیابان شریعت شمالی ـ میدان پارسیان ـ پلاک 0 ـ (بلوک 3 ) (ق 623 ) ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 336184XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 2 , 100 , 000 ریال منقسم به 21 سهم 100000 ریالی که مبلغ 2100000 ریال طی نامه شماره 35/1707 مورخ 14/04/96 نزد بانک توسعه تعاون شعبه هشتگرد پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم اکرم اسماعیلیان به شماره ملی 512993XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم اعظم امامی موسی آبادی به شماره ملی 119928XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و فاطمه اسماعیل زاده 512979XXXX به سمت منشی هییت مدیره و خانم معصومه بیگم حسینی به شماره ملی 432334XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل و خانم پروانه زارعی به شماره ملی 489800XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت اکرم اسماعیلیان (مدیرعامل) و اعظم امامی موسی آبادی (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا اکرم اسماعیلیان (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرسان اصلی و علی البدل: خانم پروین خالقی شیره جینی به شماره ملی 265964XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه صلاحی به شماره ملی 038654XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش 960525XXXX67143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی