اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 21

شناسه ملی: 14008130180

تاریخ ثبت: 1397/11/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/11/15

آدرس: استان گیلان ، شهرستان رودسر ، بخش رحیم آباد ، شهر رحیم آباد ، بالنگاه وادی رحیم آباد ، خیابان امام حسین 1 ، بن بست شکوفه 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

کد پستی: 4493159797

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

تاسیس موسسه غیر تجاری مردم نهاد توسعه و رشد اشکور بزرگ درتاریخ 15/11/1397 به شماره ثبت 21 به شناسه ملی 140081XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. به استناد مجوز شماره 8931/2/8035/97 مورخ 5/10/97 فرمانداری شهرستان رودسر ـ موضوع:کلیه فعالیتهای موسسه عام المنفعه، غیردولتی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی بوده و درموضوع اجتماعی می باشددرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی: استان گیلان، شهرستان رودسر، بخش رحیم آباد، شهر رحیم آباد، بالنگاه(وادی رحیم آباد)، خیابان امام حسین( 1 )، بن بست شکوفه 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 449315XXXX ـ سرمایه شخصیت حقوقی: 20000000 ریال می باشد. ـ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای کورش پاکزاداستخربیجار به شماره ملی 004760XXXX دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه آقای عادل شعبانی کاکرودی به شماره ملی 220005XXXX دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه آقای کیومرث کیایی وشکی به شماره ملی 269049XXXX دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه آقای رستم یزدان خواه دلیجانی به شماره ملی 269142XXXX دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه آقای محمود صالحی لیمایی به شماره ملی 631992XXXX دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه ـ اولین مدیران: آقای کیومرث کیایی وشکی به شماره ملی 269049XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای رستم یزدان خواه دلیجانی به شماره ملی 269142XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای جواد محمدزاده به شماره ملی 631954XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای سیروس حسنخانی گره گوابری به شماره ملی 631969XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای محمود صالحی لیمایی به شماره ملی 631992XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال کوروش پاکزاد با کد ملی 004760XXXX بسمت خزانه دار برای مدت 2 سال عادل شعبانی با کد ملی 220005XXXX بسمت دبیر هییت مدیره برای مدت 2 سال ـ بازرسین:آقایان علی رضایی با کد ملی 631971XXXX به عنوان بازرس اصلی و بیژن عباسی با کد ملی 631944XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هییت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 971124XXXX48673 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رحیم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی