اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 408822

شناسه ملی: 10320602492

تاریخ ثبت: 1390/04/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1448814615

آدرس: در واحد ثبتی تهران به استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله کوی نصر خیابان نصر خیابان شهید علی قمیان 26 پلاک 52 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1390/04/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/10/08:

3,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/05/21:

1,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/28:

300,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به استان تهران منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کوی نصر ، خیابان نصر ، خیابان شهید علی قمیان ( 26 ) ، پلاک 52 ، طبقه اول کدپستی 144881XXXX تغییر یافت. پ 990125XXXX81268 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:بهنام میرانیان بشماره ملی 203211XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 234XXXX000 ریال افزایش داد. مصطفی شکیبا بشماره ملی 203211XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 660000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 3XXXXXXXX0 ریال فزایش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش بقرار ذیل می باشد: بهنام میرانیان بشماره ملی 203211XXXX بمبلغ 234XXXX000 ریال مصطفی شکیبا بشماره ملی 203211XXXX بمبلغ 660000000 ریال پ 971128XXXX24926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: "انجام امور تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه مدیریت نوآوری و فناوری در حوزه های زیرساختی و تسهیل گری و ارایه خدمات مشاوره علمی و مدیریتی به شرکت ها و موسسات فناوری و نوآور؛ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط". پ 971009XXXX62220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر میرانیان با شماره ملی 042093XXXX آقای بهنام میرانیان با شماره ملی 203211XXXX وآقای بهرام میرانیان با شماره ملی 203175XXXX علی اصغر میرانیان به عنوان رییس هییت مدیره بهنام میرانیان به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و بهرام میرانیان به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر است. پ 970403XXXX94739 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل 27 ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 960712XXXX20163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر میرانیان با شماره ملی رییس هییت مدیره، 042093XXXX ، آقای بهنام میرانیان با شماره ملی 203211XXXX مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای بهرام میرانیان با شماره ملی 203175XXXX عضو هییت مدیره و آقای مصطفی شکیبا با شماره ملی 203211XXXX قایم مقام مدیرعامل و عضو هییت مدیره اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر است. پ 960627XXXX41807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها و همچنین واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختمان های تجاری و اداری، صنعتی و کارخانه ها و مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمان های مربوط به خدمات شهری و ساختمان های خاص نظامی و پروژه های مدیریت مصرف انرژی. طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم پروژه های معماری داخلی، یادمان ها و یادبودها و طرح های شهری و میادین و بدنه های شهری و فضای سبز. طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. انجام امور پیمانکاری و انبوه سازی و اجرا و ساخت انواع ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی. انجام پروژه های بازسازی و تعمیرات ساختمانی، دکوراسیون و غرفه سازی ـ خرید و فروش انواع مصالح و تجهیزات و صادرات و واردات کلیه کالاهای مورد نیاز با اخذ مجوزهای لازم. شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی. اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی. اخذ انواع تسهیلات، اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی. ضمانت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ 960627XXXX86455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهنام میرانیان بشماره ملی 203211XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 780000000 ریال افزایش داد. مصطفی شکیبا بشماره ملی 203211XXXX باپرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 220000000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 300000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال فزایش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی، نبش کوچه شانزدهم، پلاک 22 ، واحد 3 (طبقه دوم)، کد پستی 146775XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960529XXXX11933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای مفاد ماده 103 قانون تجارت و به موجب سند صلح به شماره 139522XXXX11000002 مورخ 17/12/95 صادره از دفتر اسناد رسمی 680 حوزه ثبتی تهران النازسادات سید بطحایی 15000000 ریال سهم الشرکه خود و شرکت داریک نوین سرزمین پارس به شناسه ملی 101040XXXX3 120000000 ریال سهم الشرکه خود را به آقای بهنام میرانیان به شماره ملی 203211XXXX واگذار گردیدند - آقای بهنام میرانیان به شماره ملی 203211XXXX دارنده مبلغ 234000000 ریال سهم الشرکه - آقای مصطفی شکیبا به شماره ملی 203211XXXX دارنده مبلغ 66000000 ریال سهم الشرکه پ 960518XXXX16402 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-محل شرکت به تهران بلوار سردار جنگل نبش خیابان حیدری مقدم پلاک 13 واحد 26 کدپستی 147666XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 941027XXXX78109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/07/1393 و سند صلح به شماره 36261 مورخ 7/8/93 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 363 تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام میرانیان به شماره ملی 203211XXXX مبلغ 45000000 ریال از سهم الشرکه خود را به شرکت داریک نوین سرزمین پارس به شناسه ملی 140028XXXX6 و مبلغ 66000000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای مصطفی شکیبا به شماره ملی 203211XXXX واگذار و سهم الشرکه خود را به مبلغ 99000000 ریال کاهش داد. خانم النازسادات سیدبطحایی به شماره ملی 006330XXXX مبلغ 75000000 ریال به شرکت داریک نوین سرزمین پارس به شناسه ملی 140028XXXX6 واگذار و سهم الشرکه خود را به مبلغ 15000000 ریال کاهش داد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: شرکت داریک نوین سرزمین پارس به شناسه ملی 140028XXXX6 دارای 120000000 ریال ـ آقای بهنام میرانیان کد ملی 203211XXXX دارای 99000000 ریال - آقای مصطفی شکیبا کد ملی 203211XXXX دارای 66000000 ریال ـ خانم النازسادات سیدبطحایی کد ملی 006330XXXX دارای 15000000 ریال پ 940330XXXX57882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود تعیین گردیدند: آقای بهنام میرانیان به شماره ملی 203211XXXX آقای علی اصغر میرانیان به شماره ملی 042093XXXX آقای بهرام میرانیان بشماره ملی 203175XXXX پ 940615XXXX58190 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره 2 الی 9 نفر می باشند. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. به موضوع شرکت "" دربرگیرنده امورپیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی " الحاق گردید. و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. پ 940615XXXX99204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام میرانیان به شماره ملی 203211XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای علی اصغر میرانیان به شماره ملی 042093XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) آقای بهرام میرانیان بشماره ملی 203175XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) تعیین شدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 940615XXXX18872 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره مرکب از 5 مدیر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد . پ 930603XXXX13622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی زیوداری 407078XXXX و شهاب الدین ملک آذری 129046XXXX و دارا امیری 175751XXXX و بهرام میرانیان 203175XXXX وهاله قدم آبادی 426942XXXX (خارج از شرکا) به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند پ 930603XXXX81462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی زیوداری به شماره ملی 407078XXXX به سمت رییس هییت مدیره وهاله قدم آبادی به شماره ملی 426942XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و دارا امیری به شماره ملی 175751XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) شهاب الدین ملک آذری به شماره ملی 129046XXXX به سمت عضو هییت مدیره وبهرام میرانیان به شماره ملی 203175XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و آقای بهنام میرانیان (از میان شرکا) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 930603XXXX41356 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بهنام میرانیان ( 203211XXXX ) ـ علی اصغر میرانیان ( 042093XXXX ) (خارج از شرکا) ـ دارا امیری ( 175751XXXX ) (خارج از شرکا) ـ جان محمد آخوندی ( 628977XXXX ) (خارج از شرکا) ـ احمد ذکریا ( 038402XXXX ) (خارج از شرکا) بهرام میرانیان ( 203175XXXX ) (خارج از شرکا) ـ هاله قدم آبادی ( 426942XXXX ) (خارج از شرکا) به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 1808892 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی، مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های آموزشی و تحقیقاتی، مراکز تربیتی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها و همچنین واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختمانهای تجاری، ساختمان های اداری، صنعتی و کارخانه ها و مراکز مخابراتی، پستی مکانیزه و ساختمانهای مربوط به خدمات شهری و ساختمانهای خاص نظامی طراحی و مطالعات مرحله اول و دوم پروژه های معماری داخلی، یادمان ها و یادبودها و طرح های شهری و میادین و بدنه های شهری و فضای سبز طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم) تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 7 مدیر میباشد که در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1808891 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بهنام میرانیان ش ملی 203211XXXX به سمت رییس هییت مدیره علی اصغر میرانیان ش ملی 042093XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) جان محمد آخوندی ش ملی 628977XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) دارا امیری ش ملی 175751XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) احمد ذکریا ش ملی 038402XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) بهرام میرانیان ش ملی 203175XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) هاله قدم آبادی ش ملی 426942XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل هر کدام منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1808890 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/05/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک قدس فاز 4 خیابان فلامک شمالی نبش کوچه 16 پلاک 22 واحد 3 کدپستی 146775XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 1709190 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/5/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهنام میرانیان به شماره ملی 203211XXXX و خانم الناز سادات سیدبطحایی به شماره ملی 006330XXXX و آقای علی اصغر میرانیان به شماره ملی 042093XXXX و آقای مصطفی شکیبا به شماره ملی 203211XXXX 3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهنام میرانیان به شماره ملی 203211XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم الناز سادات سید بطحایی به شماره ملی 006330XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر میرانیان به شماره ملی 042093XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی شکیبا به شماره ملی 203211XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اصغر میرانیان به شماره ملی 042093XXXX به سمت مدیر عامل . 4 اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. 5 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ میرداماد تقاطع بزرگراه مدرس خ 12 بهمن انتهای ک 12 بهمن ساختمان تالار ندا ط 5 واحد 14 کدپستی 154994XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 6 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طرح محاسبه فنی و اجرا کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین راه و باند طراحی نصب اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلی اجرا کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه آرایی ایجاد و برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی بازسازی و ابنیه و بافتهای فرسوده شهری جدید و فروش مصالح ساختمانی اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی شرکت در کلیه مناقصات و پیمانهاذ و مزایدات دولتی و خصوصی خدمات مهندسی مشاور حوزه های مسکونی اداری و آموزشی 7 نام شرکت به شرکت توسعه طرح و ساخت پناه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 17/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/29:

شرکت فوق در تاریخ 28/04/1390 تحت شماره 408822 و شناسه ملی 103206XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/04/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: طرح محاسبه نظارت فنی و اجرا کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین راه و باند طراحی نصب اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلی کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه آرایی ایجاد و برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی بازسازی و ابنیه و بافتهای فرسوده شهری خرید و فروش مصالح ساختمانی اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان تهران شهر تهران سردار جنگل نبش خ حیدری مقدم پ 13 واحد 26 کدپستی 147666XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/300 ریال می باشد.. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم النازسادات سیدبطحایی به شماره ملی 006330XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای بهنام میرانیان به شماره ملی 203211XXXX به سمت عضو هییت مدیره 3 5 آقای بهنام میرانیان به شماره ملی 203211XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیر عامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی