اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2847

شناسه ملی: 14008787855

تاریخ ثبت: 1398/09/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6571915791

تاریخ تاسیس: 1398/09/04

آدرس: استان همدان شهرستان ملایر بخش مرکزی شهر ملایر محله خیابان فخریه کوچه لشگردر خیابان فخریه پلاک 80 مجتمع مهر طبقه دوم واحد 10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/04:

تاسیس شرکت سهامی خاص آوای امید الوند درتاریخ 04/09/1398 به شماره ثبت 2847 به شناسه ملی 140087XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تامین نیروری انسانی و اخذ و انعقاد قرارداد ادارات دولتی و غیردولتی و سایر ارگانها و شرکتهای خصوصی و عمومی و اشخاص حقیقی جهت پذیرایی ، مهمانداری و نظافتی و آشپزی و جمع آوری زباله و آبیاری فضای سبز و نگهداری و پرورش گل و گیاه و باغبانی و کارهای زراعی و امور صنعتی و نگهداری از تاسیس ات گرمایشی و سرمایشی و تاسیس ات الکترونیک و رایانه ای و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق ،آب،گاز ،تلفن و روشنایی و اخذ و انعقاد با نهادها و شرکتهای مذکور جهت تهیه و توزیع غذا و آشپزی و توزیع غذا پرسنل ادارات و مهمانداری و برگزاری و برپایی مجالس و تهیه مواد غذایی و انجام پروژه های ساختمانی و تعمیرات ساختمانی و جاده سازی و احداث بنا و انجام کارهای عمرانی و تعمیر تاسیس ات اداری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان همدان ، شهرستان ملایر ، بخش مرکزی ، شهر ملایر، محله خیابان فخریه ، کوچه لشگردر ، خیابان فخریه ، پلاک 80 ، مجتمع مهر ، طبقه دوم ، واحد 10 کدپستی 657191XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2140 مورخ 22/08/1398 نزد بانک ملی شعبه مرکزی با کد 6211 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای مصطفی رویین نژادواحد به شماره ملی 393245XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مصطفی شیدافر به شماره ملی 393283XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه رویین نژادواحد به شماره ملی 393287XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره مصطفی شیدافر و معصومه رویین نژادواحد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم لیلا آرام بن به شماره ملی 393028XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ملیحه غلام فراهانی به شماره ملی 393251XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980904XXXX76338 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی