اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 38653

شناسه ملی: 10260562721

تاریخ ثبت: 1388/08/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: 1 3 استان اصفهان شهر اصفهان میدان آزادی ابتدای سعادت آباد کوچه شهید نوراییان

تاریخ تاسیس: 1388/08/13

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 13/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای پرویز ولی به عنوان بازرس اصلی آقای حمید ادیب نیا به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 13/12/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای علی معلم و آقای پیمان معلم و آقای قوام اعتمادی و آقای مرتضی ادهمی و خانم زهرا لعلی فر تا تاریخ 13/12/1392 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی معلم به سمت رییس هییت مدیره و آقای پیمان معلم به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای قوام اعتمادی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی ادهمی به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا لعلی فر به سمت عضو هییت مدیره و آقای قوام اعتمادی به سمت مدیرعامل 5 ـ کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. در تاریخ 15/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت شرکتها وموسسات واحدثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/8/1388 تحت شماره 38653 و شناسه ملی 102605XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/8/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خدمات مشاوره مدیریتی و انجام پیمان مدیریت، کلیه امور مرتبط با صنایع و عملیات شامل طراحی، ساخت، اجرا و نصب و راه اندازی، نظارت و بازرسی و مشاوره کلیه تجهیزات ثابت و غیرثابت صنایع نفت و گاز،پتروشیمی و فولاد و سایر صنایع وابسته- تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص- خدمات فنی و مهندسی شامل کنترل و ابزار دقیق و اتوماسیون و حوزه مهندسی برق و الکترونیک- انجام عملیات پیمانکاری در رشته های صنعت و معدن، تاسیس ات و تجهیزات وابسته و ساختمان و راه سازی- طراحی و ساخت و تامین قطعات جهت صنایع فولاد- نفت، گاز، پتروشیمی- انجام انواع فعالیت های صنعتی و معدنی و ساختمانی و تاسیس اتی- خرید و فروش و صادرات و واردات مواد اولیه ماشین آلات و محصولات مورد نیاز و مربوط به بندهای فوق- انجام هرگونه فعالیت های تولیدی- خدماتی- بازرگانی که مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشد- اخذ نمایندگی فروش- بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای- زدن دفتر نمایندگی- اخذ وام و اعتبار از بانک های دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 - 3 - استان اصفهان- شهر اصفهان میدان آزادی- ابتدای سعادت آباد- کوچه شهید نوراییان- پلاک 1 - طبقه چهارم. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 130188XXXX مورخ 10/8/1388 نزد بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علی معلم به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای پیمان معلم به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای قوام اعتمادی به سمت عضو هییت مدیره. 4 - 5 - آقای مرتضی ادهمی به سمت عضو هییت مدیره. 5 - 5 - خانم زهرا لعلی فر به سمت عضو هییت مدیره. 6 - 5 - آقای قوام اعتمادی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 8 - خانم زینب چوقاری به عنوان بازرس اصلی 2 - 8 - خانم ندا رشادی نژاد به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی