اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4561

شناسه ملی: 14004403719

تاریخ ثبت: 1393/06/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/06/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/02:

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت طراحان ایده نور قشم با مسیولیت محدود که در مورخ 26/6/93 شماره ثبت 4561 شناسه ملی 140044XXXX9 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: تجاری با موضوع فعالیت اقتصادی صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره 448/93 مورخ 4/5/93 سازمان منطقه آزاد قشم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره قشم، خیابان ولی عصر، بازار فردوسی، واحد 2089 ، کدپستی 795191XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی می باشد. 5 ـ آقایان سید میلاد کمایی مقدم بشماره ملی 007893XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سید اسماعیل کمایی مقدم بشماره ملی 267906XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ آقایان سید میلاد کمایی مقدم و سید اسماعیل کمایی مقدم هر یک به تنهایی دارنده پنجاه درصد از کل سهم الشرکه معادل سی میلیون ریال می باشند. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 26 ماده و بدون تبصره در مورخ 24/6/93 بتصویب رسید. ش 1907048 مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی