اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19896

شناسه ملی: 14006041588

تاریخ ثبت: 1395/05/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/05/11

آدرس: کرمانشاه شهرک معلم چهارراه پمپ بنزین جنب شیرینی سرای آریانا

کد پستی: 6714848715

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت مدیران: / خانم دنیا ترابی بابا اسکندری به شماره ملی 336994XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم پرنیا ترابی به شماره ملی 336018XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی مرادی به شماره ملی 337998XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین سمت شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری به امضا منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد ش 981107XXXX72768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره: / خانم دنیا ترابی بابا اسکندری به شماره ملی 336994XXXX ، خانم پرنیا ترابی به شماره ملی 336018XXXX و آقای مهدی مرادی به شماره ملی 337998XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند بازرسان: / خانم فریده رضایی بیستونی به شماره ملی 496943XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای داود طهمورثی به شماره ملی 494991XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.. ش 981107XXXX06745 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الحاق به موضوع: تولید، توزیع، پخش و فروش انواع روغن موتورصنعتی، روانکار صنعتی و موتوری و پارافین، روغن خودرو، روغن موتور، روغن دنده، روغن مکمل و محافظ موتور، ضدیخ، شیشه شور، آب رادیاتور، روغن ترمز، مکمل بنزین، انواع روانسازها، روغن هیدرولیک، گریس، مکمل روغن و تمام مشتقات روغنی و همچنین خرید و فروش و تصفیه انواع روغن سوخته. به موضوع شرکت الحاق شود و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. تغییر نام: نام شرکت از طرح و کاشانه مهراز گستر به " پترو تامین روان سازان پالا" تغییریابد. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد ش 981107XXXX23860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

تاسیس شرکت سهامی خاص طرح کاشانه مهراز گستر درتاریخ 11/05/1395 به شماره ثبت 19896 به شناسه ملی 140060XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام خدمات طراحی در امور ساختمانی, انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان, انجام خدمات اجرای ساختمان, طراحی, نظارت و اجرا ساختمانهای اداری, مسکونی, ورزشگاهی و کلیه امور ساختمانی برای کلیه ادارات, ارگانها, وزارتخانه ها, نهادهای دولتی و غیر دولتی,طراحی, نظارت و اجرای آسانسور و پله برقی.کلیه فعالیت های تاسیساتی، عمرانی وپیمانکاری، شامل ساخت وساز انواع ابنیه وآپارتمان سازی و انبوه سازی، ساخت انواع راه های اصلی وفرعی، تونل، سد، پل، زهکشی، تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، انجام کلیه امورات خدماتی از جمله تامین وسایل نقلیه جهت ایاب و ذهاب وتامین ونگهداری فضای سبز شهری و آسفالت و جدول کشی معابر و کلیه امور خدمات شهری شهرداریها، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها، انجام کلیه امورات مربوط به واردات و صادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات ارگانهای دولتی وخصوصی، اخذ واعطای نمایندگی از شرکت های داخلی وخارجی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه شهرک معلم چهارراه پمپ بنزین جنب شیرینی سرای آریانا ـ کدپستی: 671484XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2100 ـ 6211 مورخ 28/04/1395 نزد بانک آینده شعبه میدان بسیج کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:)خانم دنیا ترابی بابا اسکندری به شماره ملی 336994XXXX به سمت رییس هیت مدیره)خانم پرنیا ترابی به شماره ملی 336018XXXX به سمت نایب رییس هیت مدیره)آقای مهدی مرادی به شماره ملی 337998XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریده رضایی بیستونی به شماره ملی 496943XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای داود طهمورثی به شماره ملی 494991XXXX به عنوان بازرس علی البدل. (برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950511XXXX96746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی