اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/07/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/07/02

آدرس: تهران خ حافظ خ استاد شهریار

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیر تجارتی موسسه فرهنگی هنری فرهنگستان موسیقی چکناوریان در تاریخ 2/7/84 تحت شماره 18746 دراین اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 نام موسسه: فرهنگی هنری فرهنگستان موسیقی چکناوریان. 2 موضوع موسسه: آموزش موسیقی از ابتدایی تا کارشناسی ارشد شامل کلیه آلات موسیقی ایرانی و کلاسیک آهنگسازی اتنوموزیکولوژی موزیکولوژی تدریس و تحقیق در انواع موسیقی ایرانی و سایر ملل از قبیل مذهبی فلکلور و غیره رهبری ارکستر برگزاری کنسرتهای موسیقی و جشنواره ها شامل موسیقی ملل و ایرانی تنظیم و تهیه وتکثیر آثار موسیقی ملل و ایرانی صوتی و تصویری تاسیس استودیو و صدابرداری با آخرین و پیشرفته ترین دستگاههای صوتی و تصویری پژوهشی در زمینه موسیقی ملل و ایرانی و فلکلور و مذهبی برگزاری کنفرانسهای موسیقی با حضور اساتید ایرانی و خارجی اعزام گروههای موسیقی به خارج از کشور و دعوت از گروههای خارجی برای ارتقا دانش و کنسرت بورسیه نمودن تعدادی از دانشجوهای داخلی و خارجی و انتشار مجله موسیقی و نت. 3 تابعیت: ایرانی. 4 مرکز اصلی موسسه: تهران خ حافظ خ استاد شهریار پ 34 و 36/5 اسامی موسسین: آقایان زاره چیکناوریان شهریار هاشمی کهن زاد غلامحسن مجلسی رودی. 6 تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 7 مدیریا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضا دارند: آقای زاره چکناوریان مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای شهریار هاشمی کهن زاد به سمت عضو هییت مدیره و آقای غلامحسن مجلسی رودی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای زاره چیکناوریان مدیر عامل و رییس هییت مدیره ممهور به مهر موسسه فرهنگی هنری فرهنگستان چکناوریان معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل موسسه صادر خواهدشد. 8 دارایی موسسه: ندارد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی