اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/10/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/10/20

آدرس: بندرعباس خیابان 45 متری شهدا نبش کوچه پونه 26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/10/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/24:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت طرح و توسعه بندرعباس ( سهامی خاص) که در تاریخ 20/10/86 تحت شماره 9476 این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 24/10/86 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خدمات عمرانی، انجام پروژه های عمرانی شامل ساختمان، تاسیس اتی، تاسیس ات شهری، نقشه برداری، برق رسانی و مخابراتی، آب و فاضلاب و راهسازی و خدمات کشاورزی، نهال کاری مرتع داری، آبخیزداری، فضای سبز، حفاظت از مراتع و جنگل های منطقه ای و فضای سبز خدمات عمومی، تامین نیروی انسانی و سرویس دهی مورد نیاز ادارات، شرکت ها و کلیه مشاغل دکوراسیون داخلی ساختمان و مشاوره در خصوص ساخت و ساز در شهر. 2 مرکز اصلی شرکت: بندرعباس: خیابان 45 متری شهدا نبش کوچه پونه 26 پلاک 94/3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام که مبلغ 000/000/1 ریال آن طی گواهی شماره 1494/0028/86 مورخه 13/8/86 بانک کار آفرین شعبه بندرعباس پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: رضا نوبری به عنوان رییس هییت مدیره، حبیب رزبان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مجید رزبان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضا مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: جواد نوبری به عنوان بازرس اصلی و علی رزبان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی