اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5840

شناسه ملی: 14004346217

تاریخ ثبت: 1393/06/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: ایلام خیابان خرمشهر پایین تر از سازمان تاکسیرانی

کد پستی: 6995116617

تاریخ تاسیس: 1393/06/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/06/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/07:

شرکت با مسیولیت محدود شور آفرین ندای پاسارگاد در تاریخ 5/6/93 شماره ثبت 5840 شناسه ملی 140043XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی، امور عمرانی، ابنیه، آب و فاضلاب، الکترونیک و تاسیسات پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت فوق بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایلام خیابان خرمشهر پایین تر از سازمان تاکسیرانی کدپستی 699511XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال نقدی می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم الهام خسروی بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل بشماره ملی 452998XXXX دارنده 990000 ریال سهم الشرکه و آقای ایمان خسروی بسمت نایب رییس هییت مدیره بشماره ملی 452994XXXX دارنده 10000 ریال سهم الشرکه بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 134330XXXX113964XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایلام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی