اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 410750

شناسه ملی: 10320617702

تاریخ ثبت: 1390/05/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش کوچه 48 پلاک 370 واحد 8

تاریخ تاسیس: 1390/05/16

کد پستی: 1436764818

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/16:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور پیمانکاری، ساختمانی، آب، تاسیسات و تجهیزات، صنعت و معدن، ارتباطات و سایر رشته های صنعتی و غیر صنعتی، انواع تصفیه خانه های آب و پساب اعم از انسانی و صنعت.- ارایه کلیه خدمات مشاوره در کلیه امور مهندسی، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کلیه پروژه های صنعتی مشتمل بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع فلزی (نورد) ذوب و ریخته گری، ماشین سازی، صنایع شیمیایی، کشاورزی، نساجی کانی های غیرفلزی صنایع برقی و الکترونیکی و معدن، برق، تولید، نیرو، توزیع و انتقال نیرو و دیسپاچینگ و مخابرات نیرو و سوییچینگ مخابراتی و مخابرات نیرو واردات و صادرات انجام کلیه خدمات مربوط به اخذ نمایندگی داخلی و خارجی انجام خدمات گمرکی و ترخیص کالا، خرید و فروش کالاهای داخلی درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. پ 940719XXXX49624 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی سپهسالاری به شماره ملی 004225XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم جمیله ویسی زاده به شماره ملی 003074XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حاجی محمد دیانی دردشتی به شمارملی 003389XXXX به نمایندگی شرکت سرا خرد ناد (سخن) ش م 101034XXXX0 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا یک نفر از اعضای هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940719XXXX35988 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مصطفی سپهسالاری به شماره ملی 004225XXXX وخانم جمیله ویسی زاده به شماره ملی 003074XXXX وآقای حاجی محمد دیانی دردشتی به شماره ملی 003389XXXX به نمایندگی از شرکت سرا خرد ناد (سخن) شناسه ملی 101034XXXX0 پ 940719XXXX04841 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/5/1390 تحت شماره 410750 و شناسه ملی 103206XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/5/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز انجام کلیه خدمات مربوط ترخیص کالا از گمرکات کشور شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و اعطای نمایندگی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور برگزاری نمایشگاه ها مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های مختلف در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت 2 سال. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش کوچه 48 پلاک 370 واحد 8 ـ کدپستی 143676XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یکصد هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم بانام، تعداد پنجاه هزار سهم بی نام، تعداد پنجاه هزار سهم ممتاز می باشد که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1146 مورخ 25/4/1389 نزد بانک اقتصادنوین شعبه غدیر تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مصطفی سپهسالاری به شماره ملی 004225XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم جمیله ویسی زاده به شماره ملی 003074XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای حامد ارم جو به شماره ملی 005393XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای شهریار فلاحی ممان به شماره ملی 153231XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم شکیبا مهدی به شماره ملی 007535XXXX به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی