اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1388/12/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: شهر بابک خ ولی عصر کوچه شهید نبی زاده بلوک 1

کد پستی: 7751686991

تاریخ تاسیس: 1388/12/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص کیفیت کاران بابک به شماره ملی 108618XXXX0 که در تاریخ 25/12/88 تحت شماره 1063 در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: فعالیت در زمینه پیمانکاری، خاکبرداری، خاکریزی، شن و ماسه، عمرانی، ساختمانی، راهسازی، پلسازی، سدسازی، خدماتی، کشاورزی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: شهر بابک، خ ولی عصر، کوچه شهید نبی زاده، بلوک 1 ، کدپستی 775168XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال آن نقداً طی گواهی مورخ 23/12/88 بانک کشاورزی شهر بابک پرداخت گردیده و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/12/88 آقای مهدی طهماسبی پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای رمضان طهماسبی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زیبا اسماعیلی به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و نیز آقای مهدی اسماعیلی پور به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند که بر اساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 6 بازرسان شرکت آقای کاظم بیاهو به عنوان بازرس اصلی و آقای ثریا طهماسبی پور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7 روزنامه نشریه محلی بابک زمین برای درج این آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک شهر بابک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی