اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 538

شناسه ملی: 14007688474

تاریخ ثبت: 1397/04/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/04/10

آدرس: استان سیستان وبلوچستان شهرستان زاهدان بخش مرکزی شهر زاهدان محله دانش خیابان 18 متری المهدی کوچه میلان 11 پلاک 0 طبقه همکف واحد 1

کد پستی: 9816855871

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/10:

تاسیس موسسه غیرتجاری نوآوران ایده پرداز مبتکر دانش پژوه در تاریخ 10/04/1397 به شماره ثبت 538 به شناسه ملی 140076XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تاسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از دوره ی آمادگی و دبستان، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشی کشور. دایر نمودن کلاس های تقویتی و آمادگی کنکور و ایجاد آموزشگاه های علمی آزاد و تاسیس آموزشگاه های آموزش زبان های خارجی. ارایه خدمات فرهنگی، مشاوره ای، آموزشی و پرورشی به مراکز و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری و تشکیل و برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها و کارگاه ها در زمینه فعالیت های فوق برنامه در واحدهای آموزشی مربوط. عضویت و مشارکت در تعاونی های آموزشی و فرهنگی غیردولتی. اجاره و خرید و ساخت فضاهای مناسب جهت فعالیت های آموزشی پرورشی با رعایت استانداردهای متداول و پس از تایید نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارک امکانات و تجهیزات ضروری و مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی از قبیل وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزشی و وسایل آزمایشگاهی. انجام کلیه فعالیت ها و ارایه خدمات در زمینه اعتلا و تعمیم آموزش و پرورش و پس از طی تشریفات و مراحل قانونی و با رعایت جنبه های غیردولتی در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوط در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان سیستان وبلوچستان ـ شهرستان زاهدان ـ بخش مرکزی ـ شهر زاهدان ـ محله دانش ـ خیابان 18 متری المهدی ـ کوچه میلان 11 ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ واحد 1 کدپستی 981685XXXX اولین مدیران: ـ 1 آقای محمدرضا غزنوی به شماره ملی 371889XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ 2 آقای عباسعلی سرگزی به شماره ملی 362153XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ 3 خانم سمانه ایرانی به شماره ملی 361003XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره ـ 5 آقای محمد نظری به شماره ملی 367409XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل ـ 6 آقای علیرضا سنگوری به شماره ملی 371888XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: صدور هر گونه اسناد و اوراق تعهدآور همواره با امضا متفق رییس هییت مدیره (آقای محمدرضا غزنوی)و مدیرعامل (خانم سمانه ایرانی) همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود 0 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس موسسه: آقای ناصر طوفانی شهرکی به شماره ملی 362110XXXX به عنوان بازرس موسسه برای مدت 2 سال مالی انتخاب گردید. ش 970410XXXX50343 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی