اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 712

شناسه ملی: 14007246202

تاریخ ثبت: 1396/09/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/09/12

کد پستی: 3455169197

آدرس: قزوین شهرستان بویین زهرا بخش دشتابی دهستان دشتابی غربی روستا عبدالرباب آباد روستای عبدالرباب آباد خیابان منتظری کوچه نادری پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/12:

9,900,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/12:

تاسیس شرکت تعاونی کارگستران آتیه بویین درتاریخ 12/09/1396 به شماره ثبت 712 به شناسه ملی 140072XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد..موضوع شرکت:خدمات کاریابی و مشاوره شغلی(موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساسنامه و طرح تاسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود. درهرحال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحسب نظر اعضا قابل درج در این ماده خواهد بود.) اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها. خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.تبصره 1 - درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود..مرکز اصلی:قزوین - شهرستان بویین زهرا - بخش دشتابی - دهستان دشتابی غربی - روستا عبدالرباب آباد-روستای عبدالرباب آباد-خیابان منتظری-کوچه نادری-پلاک 0 -طبقه همکف-- کدپستی 345516XXXX .سرمایه شخصیت حقوقی: 9 , 900 , 000 ریال نقدی منقسم به 30 سهم 330000 ریالی با نام که تمامی مبلغ 9900000 ریال آن توسط اعضا طی گواهی بانکی مورخ 03/08/1396 نزد بانک توسعه تعاون شعبه بویین زهرا به شماره حساب 1/3684905/111/2502 پرداخت گردیده است..اولین مدیران:- 5 . خانم فاطمه عمویی به شماره ملی 439151XXXX به سمت رییس هییت مدیره - 5 . آقای روح اله حق وردی به شماره ملی 439063XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - 5 . آقای ابوالفضل فلاح به شماره ملی 509007XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره - 5 . خانم لعیا محمدقلی به شماره ملی 509945XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره - 5 . خانم شهلا فلاح به شماره ملی 509996XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره، برای مدت سه سال انتخاب گردیدند..دارندگان حق امضا:کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار به امضای خانم فاطمه عمویی(رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای ابوالفضل فلاح(مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و نامه ها به امضای آقای ابوالفضل فلاح(مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر است..اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه..بازرسین شرکت: - 8 . آقای مهدی مطلبی به شماره ملی 509996XXXX به سمت بازرس اصلی - 8 . خانم زهرا فلاح به شماره ملی 509004XXXX به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960912XXXX60100 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بویین زهرا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی