اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4761

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/09/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/06

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/09/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 6/9/1384 - تحت شماره 4761 - در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/9/1384 - از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد 1 - موضوع شرکت: تهیه و نصب و نگهداری و مشاوره و اجرا و فروش و صادرات و واردات و نظارت در زمینه کلیه پروژه های مجموعه مهندسی برق پستهای هوایی و زمینی فشار قوی و فشارضعیف و متوسط و اتوماسیون صنعت و سیستمهای حفاظتی و ایمنی تاسیس ات و تجهیزات الکتریکی طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق، تابلو روان تعمیر و سیم پیچی انواع الکتروموتورها کلیه خدمات به ادارات و شرکت ها و اعطا و اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات و کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه تخصص و تحصیلات اعضا شرکت – خدمات کامپیوتر اعم از فروش قطعات و ارتقای سیستم و فروش CD های آموزشی و کاربردی در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان گلستان گرگان بالاتر از کارواش نبش عدالت 85 - مجتمع تجاری مسکونی قربانی 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که سهامداران کل سرمایه را نقدا به حساب جاری شرکت نزد بانک مسکن شعبه مرکزی گرگان پرداخت و گواهی گردیده است 5 - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقای محسن قربانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانمها فاطمه قربانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و طاهره شاه حسینی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا منفرد آقای محسن قربانی مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 6 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 7 - بازرسان شرکت آقایان مهدی کرد نژاد به سمت بازرس اصلی و امیر شعبانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی