اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 26912

شناسه ملی: 10320465033

تاریخ ثبت: 1389/11/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/11/12

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ کریمخان خ خردمند جنوبی بن بست سوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/07:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/12:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میثم خاکباز به شماره ملی 049175XXXX با دریافت مبلغ 000/950 ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکا خارج گردید و محمد امینی میلانی به شماره ملی 008168XXXX با دریافت مبلغ 000/10 ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکا خارج گردید و محمدامین توکلی زاده به شماره ملی 175359XXXX با دریافت مبلغ 000/10 ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکا خارج گردید و محمدابراهیم فدایی آشیانی به شماره ملی 049174XXXX با دریافت مبلغ 000/10 ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکا خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/980/10 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکا پس از کاهش بدین شرح می باشد. مسعود فیاضی به شماره ملی 005825XXXX مبلغ 000/000/3 و کمیل خجسته باقرزاده به شماره ملی 093809XXXX مبلغ 000/000/3 و مهدی اصلانی به شماره ملی 049161XXXX مبلغ 000/000/4 موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: 1 ـ گردآوری، تالیف، تدوین مقالات، ترجمه (غیررسمی) متون و کتاب به زبان های خارجی و بالعکس، 2 ـ مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری و برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی و هنری، 3 ـ انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیت های موسسه و اجرای طرح های پژوهشی، 4 ـ گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسایل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها، 5 ـ عرضه و مبادله محصولات فرهنگی دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلم های ویدیویی و اقلام رایانه ای مجاز به ویژه در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی، 6 ـ برگزاری نشست های فرهنگی، ادبی، شعر و شاعران، 7 ـ ارایه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی و هنری، 8 ـ تهیه فیلم های تلویزیونی، ویدیویی، انیمیشن و رایانه ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف موسسه و مطابق با ضوابط مربوطه، 9 ـ انتشار نشریات تخصصی، ویژه نامه و نشریه داخلی، 10 ـ مشاوره در اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی، 11 ـ تاسیس مرکز تهیه و تکثیر آثار صوتی و شنیداری، 12 ـ طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فرهنگی و هنری در حوزه های قرآنی، نهج البلاغه معارف اسلامی، تدوین و فیلم نامه نویسی، ویراستاری، روزنامه نگاری، خبرنگاری، روابط عمومی و صفحه آرایی کتاب و نظریات، داستان نویسی، بررسی و نقد کتاب (در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 3 فصل و 36 ماده به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 1819216 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 6/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی موسسه انتخاب گردید. اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند: میثم خاکباز به شماره ملی 049175XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره. محمدابراهیم فدایی آشیانی به شماره ملی 049174XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره. سید محمدرضا موسوی اصفهانی به شماره ملی 001227XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. پ 1751901 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام شرکت به پژوهش و تبین گفتمان انقلاب اسلامی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 13/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 12/11/89 تحت شماره 26912 و شناسه ملی 103204XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/11/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: 1 موسسه تشکلی است فرهنگی پژوهشی و تبلیغی که قصد دارد با تبیین و گسترش فضای فکری و اندیشه های مرتبط با انقلاب اسلامی از راه تقریب تضارب آرا و با تاکید بر حفظ اعتدال و عقلانیت و به دور از عداوت های سیاسی گامی در جهت تبیین و تبلیغ گفتمان انقلاب اسلامی بردارد. 2 تبیین و تبلیغ شاخص های اصلی انقلاب اسلامی در نگاه امام (ره) و مقام معظم رهبری 3 پاسخگویی مستدل و منطقی به ابهام و شبهات موجود درباره دین حکومت دینی جمهوری اسلامی و مفاهیم و مصادیق مرتبط با آن 4 ایجاد زمینه های پژوهشی در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی 5 ترویج و بررسی آرا اندیشمندان همسو با جریان انقلاب اسلامی جهت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی موسسه: 1 3 استان تهران شهر تهران خ کریمخان خ خردمند جنوبی بن بست سوم پ 1 کد پستی 158491XXXX/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 1 5 آقای محمدابراهیم فدایی آشتیانی به شماره ملی 049174XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای میثم خاکباز به شماره ملی 049175XXXX به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای کمیل خجسته باقرزاده به شماره ملی 093809XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای مسعود فیاضی به شماره ملی 005825XXXX به سمت عضو هییت مدیره 55 آقای محمدامین توکلی زاده به شماره ملی 175359XXXX به سمت عضو هییت مدیره 65 آقای محمد امینی میلانی به شماره ملی 008168XXXX به سمت عضو هییت مدیره 75 آقای میثم خاکباز به شماره ملی 049175XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی