اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 554691

شناسه ملی: 14008989315

تاریخ ثبت: 1398/11/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1349879998

آدرس: استان تهران منطقه 13 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله دستغیب کوچه شاهین کوچه ساعی پلاک 1 طبقه سوم واحد 6

تاریخ تاسیس: 1398/11/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/26:

40,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس آوران نوید دانش درتاریخ 26/11/1398 به شماره ثبت 554691 به شناسه ملی 140089XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارایه کلیه خدمات در زمینه شرکت و برگزاری سمینارها، همایش و نمایشگاه ها و دوره های آموزش داخلی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران منطقه 13 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دستغیب، کوچه شاهین، کوچه ساعی، پلاک 1 ، طبقه سوم، واحد 6 کدپستی 134987XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 40000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 400000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 14000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 981872139 مورخ 19/11/1398 نزد بانک ملت شعبه رودکی با کد 66555 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای محمدباقر بحری حاجی بابا به شماره ملی 294004XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای پیمان پاشایی به شماره ملی 294008XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سجاد سبزی دورباش به شماره ملی 294951XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا آقای سجاد سبزی دورباش به عنوان مدیر عامل و آقای پیمان پاشایی به عنوان رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای نیما همتی به شماره ملی 294009XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سعید لطفی قوشه بلاغ به شماره ملی 294018XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 981126XXXX04121 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی