اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 320553

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/02

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل دوم خ شهر وی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/02:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 02/02/1387 تحت شماره 320553 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 02/02/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در مناقصات و مزایدات واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی معتبر داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز که به نحوی برای شرکت سودآوری داشته باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل دوم خ شهر وی پ 81 واحد 2 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/500 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای جواد یاراحمدی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم ساناز یاراحمدی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای جواد یاراحمدی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی