اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1511

شناسه ملی: 14006504531

تاریخ ثبت: 1395/10/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 5451881135

آدرس: به نشانی استان آذربایجان شرقی ، شهرستان اهر ، بخش مرکزی ، شهر اهر ، سه راه بهار ، خیابان گلستان ، کوچه بهارستان 8 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1395/10/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد سلمانی به کد ملی 149026XXXX بسمت رییس هییت مدیره سعید محمدپور نقاره کوب به کد ملی 149027XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره بهروز رواقی به کد ملی 137555XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 971109XXXX68840 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز رواقی به کد ملی 137555XXXX سعید محمدپور نقاره کوب به کد ملی 149027XXXX بهزاد سلمانی به کد ملی 149026XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. بازرسان: رباب علیزاده به کد ملی 150073XXXX به عنوان بازرس اصلی مهدیه آزموده نیا به کد ملی 274098XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 97 انتخاب شدند. روزنامه ارک برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 971109XXXX85788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت از آدرس قبلی به نشانی: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان اهر ، بخش مرکزی ، شهر اهر، سه راه بهار ، خیابان گلستان ، کوچه بهارستان 8 ، پلاک 0 ، طبقه همکف ـ کدپستی 545188XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 971109XXXX07665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/26:

تاسیس شرکت سهامی خاص آلتین ارگ زرین درتاریخ 26/10/1395 به شماره ثبت 1511 به شناسه ملی 140065XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد معدنی (بجز نفت و گاز) و اجرای عملیات راه سازی، اتوبان، راه داری راه و باند و فرودگاه، عملیات نقشه برداری و ترخیص کالاهای شرکت ها از گمرکات، احداث ساختمانهای تجاری، اداری، مسکونی، شهری و روستایی، برج سازی آپارتمان سازی، انبوه سازی ـ حفاری، گودبرداری، اجرای لوله گذاری فاضلاب ـ احداث تصفیه خانه آب و فاضلاب ـ کانال کشی و انتقال آب ـ شهرسازی و احداث مخزن آب ـ تونل کشی و احداث پل، زهکشی و اجرای طرح هادی و عملیات جدول کشی خیابان ها ـ اجرا، طراحی و ساخت تاسیسات ـ خدمات تامین منابع انسانی، اجرای عملیات ساختمانی از قبیل اسکلت فلزی، بتنی و اجرای سازه های آبی اعم از هیدرولیکی و کانال های انتقال ـ اجرای خطوط گاز، آب، برق ـ تامین ماشین آلات راه سازی، برف روبی، لای روبی و کارهای عمومی ساختمان از قبیل رنگ آمیزی و گچ کاری ـ واردات و صادرات کالاهای مجاز، شرکت در متاقصات و مزایدات بخش دولتی و غیردولتی ـ کنتور خوانی و پخش قبوض ـ خطوط انتقال آب، سدها، بندها و تونلهای انحراف آب ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری با نام شرکت، اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم است و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی: اهر ـ خیابان شیخ شهاب ـ پاساژ شیخ شهاب ـ طبقه زیرزمین ـ پلاک 206 ـ کدپستی 545163XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 که تعداد با نام سهم آن بی نام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال برابر گواهی شماره 583 مورخه 16/08/95 بانک سپه واریز گردد. اولین مدیران: بهروز رواقی به شماره ملی 137555XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و داود علی پور به شماره ملی 149025XXXX به سمت رییس هییت مدیره و بهزاد سلمانی به شماره ملی 149026XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید محمدپورنقاره کوب به شماره ملی 149027XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضای نایب رییس هییت مدیره ورییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه است. بازرس اصلی و علی البدل: رباب علیزاده به شماره ملی 150073XXXX به سمت بازرس اصلی و مهدیه آزموده نیا به شماره ملی 274098XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار عصرآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951026XXXX27817 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی