اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 471

شناسه ملی: 10340107506

تاریخ ثبت: 1391/05/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/05/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 19/5/1391 شماره ثبت 471 و شناسه ملی 103401XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/5/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: 1 ـ تعلیم و ترویج هنرهای تجسمی نقاشی و زیر مجموعه های آن، مجسمه سازی و زیر مجموعه های آن، صنایع دستی و زیرمجموعه های آن، گرافیک (ارتباط تصویری)، عکاسی کد خوشنویسی، طراحی صنعتی (پارچه، فرش، لباس) و هنرهای مفهومی، شهرسازی و معماری، 2 ـ دفاع نمودن از حقوق هنرمندان هنرهای تجسمی در شهرستان، 3 ـ ایجاد ارتباط و همکاری مطلوب در بین هنرمندان، 4 ـ ایجاد ارتباط و تعامل با سایر موسسات هنری و فرهنگی (متولیان هنر) به منظور رشد، اعتلا، نوآوری و افزایش غنای هنری و فرهنگی شهرستان و نیز معرفی دستاوردها به سایر استان ها و کشور 5 ـ آموزش هنرهای تجسمی و ارتقا سطح دانش و فنون مرتبط با این هنرها 6 ـ همکاری و جذب امکانات مالی و فنی از سازمانها، ادارات و ارگانهای متولی هنر جهت ارتقا هنر شهرستان 7 ـ توجیه و ملزم نمودن ادارات، سازمانها و طبق ضوابط و قوانین موجود و مصوبهای الزام آور دستگاههای مورد نظر جهت استفاده از تخصص و مهارت هنرمندان شهرستان در اجرا پروژه های شهرستان 8 ـ برگزاری نمایشگاهها، سمینارها، نشست ها، همایش های علمی فرهنگی هنری 9 ـ تلاش به امر پژوهش در هنرهای تجسمی قدیم و نوین جهت شناخت ظرفیت ها 10 ـ حضور فعال در نمایشگاهها، جشنواره ها، همایش های کشوری و جهانی با مساعدت دستگاههای ذیربط 11 ـ کوشش در جهت جمع آوری، خرید و فروش و برگزاری کارگاهها نمایش آثار هنرمندان 12 ـ ترتیب برگزاری برنامه های بزرگداشت و تجلیل از هنرمندان و اعزام هنرمندان به اردوهای هنری داخل و خارج از کشور جهت ارتقا سطح هنری با هماهنگی و از طریق کانالهای قانونی. 13 ـ تبادل استادان برای همکاری در امر تعلیم هنرهای تجسمی در مراکز رسمی آموزشی، اداری و موسسات فرهنگی هنری 14 ـ تشکیل پرونده هنری برای هنرمندان هنرهای تجسمی شهرستان شهریار 17 ، 15 ـ همکاری با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت رفع موانع توسعه هنرهای تجسمی اعم از موانع تولید یا توزیع و ارایه طرح های بهتر و پیگیری تا حصول نتیجه 16 ـ تلاش برای فراهم نمودن امکان برقراری ارتباط فعال با سایر انجمن ها و مراکز هنری خصوصاً انجمن هنرهای تجسمی مرکز.. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد، شلمزار، اداره ارشاد اسلامی شهرستان کیار. 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای احمد علیدادی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای هادی حکمی شلمزاری بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم اعظم باقری بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 4 ـ 5 ـ آقای عباس خلیلیان شلمزاری بسمت خزانه دار. بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و خزانه دار و مهر انجمن معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای بهزاد نفر شلمزاری به عنوان بازرس اصلی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی