اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 367

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مورخ 15/5/83 هیئت مدیره شرکت مذکور و تاییدیه شماره 2145- 11/6/83 اداره تعاون سقز تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم و درج در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار سیروان آگهی می‎شود: آقای اسعد خسروی به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقایان احسان اله آراسته (رئیس هیئت مدیره) و اسعد خسروی (مدیرعامل) دارای اعتبار قانونی خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان سقز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی