اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 520713

شناسه ملی: 14007311097

تاریخ ثبت: 1396/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: شهر تهران خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر مجتمع اداری نور تهران پلاک 1574

کد پستی: 1416798398

تاریخ تاسیس: 1396/10/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهر تهران خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر مجتمع اداری نور تهران پلاک 1574 کدپستی 141679XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980311XXXX81430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/09:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود خانه نرم افزار و بازیابی اطلاعات امید ایرانیان درتاریخ 09/10/1396 به شماره ثبت 520713 به شناسه ملی 140073XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات بازیابی اطلاعات انواع رسانه های ذخیره ساز تعمیر هارد و رسانه های ذخیره ساز مادربرد ، لپ تاپ ، خدمات رایانه ای پشتیبانی و خرید و فروش لوازم و قطعات و خدمات در مورد موضوع فعالیت شرکت عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پیرامون ارایه خدمات موضوع فعالیت شرکت.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ولی عصر ـ خیابان ولی عصر ـ خیابان شهید علی ولدی ـ پلاک 14 ـ طبقه چهارم ـ واحد 10 ـ کدپستی 159373XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حسین هادی زاده به شماره ملی 056946XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا شهنی بیرگان به شماره ملی 197134XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای غلامرضا شهنی بیرگان به شماره ملی 197134XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 961009XXXX50569 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی