اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33116

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: اهواز خیابان مسلم بین زند و هلالی طبقه یک

تاریخ تاسیس: 1387/10/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/10/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت گیتا طب نوین پارسه خوزستان ( سهامی خاص) تحت شماره ثبت 33116 - 14/9/87 کلاسه 33377 - 87 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عمومی به شرح زیر آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید و توزیع انواع کیت ها و مواد شیمیایی پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، رادیولوژی، رادیوتراپی، فیزیوتراپی و کلیه ملزومات بیمارستانی، طراحی و تولید و توزیع انواع دستگاه ها، تجهیزات و ادوات مکانیکی و الکترونیکی پزشکی آزمایشگاهی، رادیولوژی و رادیوتراپی، فیزیوتراپی و طب ورزشی، صادرات و واردات کالاهای پزشکی و یا تولیدات غیرپزشکی در ارتباط با کار شرکت، انجام پروژه های تحقیقاتی پزشکی متناسب با فعالیت شرکت 2 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که 35 % آن طی گواهی شماره 1184/2165 بانک مسکن شعبه فاطمیه واریز و مابقی 65 % در تعهد می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: اهواز، خیابان مسلم بین زند و هلالی، طبقه یک، پلاک 481 ، تلفن 2202863 4 - مدت از تاریخ ثبت به مد نامحدود 5 - اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه 6 - اعضای هییت مدیره عبارت اند از: علی سراج مدیر عامل ، فرزام فروغی رییس هییت مدیره، نعمت اله فروغی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7 - حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور چک، سفته، بروات، قراردادها) با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 - بازرسین عبارت اند از: فروغ عطار بازرس اصلی، محمد علی مشهودی بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی