اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/09/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/9/85 تحت شماره 428 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه و اساسنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: انجام امور وکالت و مشاوره برابر ماده 2 اساسنامه موسسه. 2 مرکز اصلی موسسه: ساری . میدان امام بلوار پاسداران خیابان دولت 25 دستگاه. 3 سرمایه موسسه مبلغ: یک میلیون ریال نقداً پرداخت گردید. 4 مدیر موسسه: رضا کاویانی 5 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بانکی و بهادار و عادی و اداری و غیره با امضا مدیر و مهر موسسه معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی