اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 551365

شناسه ملی: 14008828817

تاریخ ثبت: 1398/09/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/09/19

کد پستی: 1911619416

آدرس: استان تهران منطقه 19 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله داوودیه خیابان شهید حسن آقازاده فرد اطلسی خیابان زرنگار پلاک 26 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/19:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود خدمات و تشریفات آریس درتاریخ 19/09/1398 به شماره ثبت 551365 به شناسه ملی 140088XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش ،واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارایه کلیه خدمات در زمینه تشریفات و برگزاری مجالس، تهیه غذا، اخذ وام و اعتبارت بانکی اعم از ارزی و ریالی، شرکت در مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انعقاد و قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، شرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرایی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله داوودیه ، خیابان شهید حسن آقازاده فرد(اطلسی) ، خیابان زرنگار ، پلاک 26 ، طبقه همکف کدپستی 191161XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای کیوان احمدی به شماره ملی 197185XXXX دارنده 200000 ریال سهم الشرکه خانم شقایق میری به شماره ملی 333036XXXX دارنده 300000 ریال سهم الشرکه خانم آهو یار محمدی نژاد به شماره ملی 334119XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل خانم آهو یار محمدی نژاد به شماره ملی 334119XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 980919XXXX59920 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی