اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1893

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1389/02/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/02/06

آدرس: دامغان خیابان شهید بهشتی کوچه شهید رضا ملکیان انتهای کوچه

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 6/2/89 تحت شماره 1893 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ فوق از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار مردم سالاری آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت های مشاوره ای و مهندسی مشاور در معادن 2 ـ تجهیز و آماده سازی معادن 3 ـ خرید و فروش مواد معدنی 4 ـ بهینه سازی و راه اندازی معادن 5 ـ انجام عملیات نقشه کشی معادن و زمین شناسی 2 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: دامغان خیابان شهید بهشتی کوچه شهید رضا ملکیان انتهای کوچه پلاک 17 طبقه دوم 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال منقسم به پانصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ تمامی آن طی گواهی شماره 100/302 مورخه 24/1/89 بانک رفاه شعبه مرکزی پرداخت گردید. 5 ـ اولین مدیران شرکت حسین اردکانی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و زهرا ملکیان به عنوان نایب رییس و محمدتقی اردکانی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال منصوب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: وفق اساسنامه مصوب 8 ـ بازرسان اصلی و علی البدل: محسن اردکانی بازرس اصلی و غلامرضا ملکیان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال منصوب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی