اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1177

شناسه ملی: 14008615475

تاریخ ثبت: 1398/06/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/06/24

آدرس: استان مرکزی ، شهرستان اراک ، بخش مرکزی ، شهر اراک ، محله دروازه شهرجرد ، خیابان شیخ فضل اله نوری -LSB- 25 -RSB- ، بن بست سنجری -LSB- 3 -RSB- ، پلاک 217 ، طبقه منفی 1

کد پستی: 3814974393

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/24:

تاسیس موسسه غیرتجاری حمایت ناجیان زندگی روشن درتاریخ 24/06/1398 به شماره ثبت 1177 به شناسه ملی 140086XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. به موجب تاییدیه شماره 6401/10/6/30/98 مورخ 16/6/1398 اداره بهزیستی شهرستان اراک موضوع موسسه: پذیرش، نگهداری، درمان و بازتوانی معتادین، متجاهر- ارایه خدمات پس از ترخیص به معتادین متجاهر و مجموعه مداخلات درمانی -روانشناسی، مددکاری، بهداشتی و روانی به بیماران به منظور بازگشت آن ها به خانواده یا جامعه از مهمترین اهداف موسسه می باشد.ارایه خدمات در زمان پذیرش، پس از ترخیص به معتادین به ویژه معتادین متجاهر- کلاس در جهت افزایش کارکردهای فردی، اجتماعی معتاد جهت استقلال فردی و اجتماعی-برگزاری کلاس های آموزشی به منظور ارتقا آگاه سازی به بیماران مقیم در مرکز از خطرات تزریقی، ایدز، بیماری های مقاربتی-برنامه ریزی دوره ای و تیمی به منظور کاهش یا قطع میزان مصرف مواد مخدر به جامعه هدف - برنامه ریزی دایمی و جلسات روان شناسی و روان درمانی به صورت فردی و روحی به بیماران تشکیل تیم درمانی و مددکاری و روان شناسی به منظور شناسایی معتادین متجاهر-درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی، شهرستان اراک، بخش مرکزی، شهر اراک، محله دروازه شهرجرد، خیابان شیخ فضل اله نوری [ 25 ]، بن بست سنجری [ 3 ]، پلاک 217 ، طبقه منفی 1 کدپستی 381497XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اولین مدیران: آقای قاسم قزاقی به شماره ملی 038585XXXX به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال خانم فایزه فیروزی به شماره ملی 053323XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین چراغی به شماره ملی 062214XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال خانم معصومه سنجری به شماره ملی 053460XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: سمیه رازگردانی به شماره ملی 053511XXXX به سمت بازرس اصلی موسسه برای مدت یک سال مالی عارفه آبایی هزاوه به شماره ملی 062126XXXX به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال مالی ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980624XXXX71978 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی