اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1389

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده و هیئتمدیره مورخه 5/12/84 و تاییدیه شماره 1514 مورخ 10/12/84 اداره تعاون شهرستان جیرفت نقل و انتقال سهام طبق دفتر ثبت سهام شرکت صورت پذیرفت. خانم اکرم شاهرخی رمازی به سمت عضو علیالبدل هیئتمدیره بجای آقای علی بحرینی برای مابقی مدت تصدی سایر اعضاء انتخاب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی