اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/10/86 که طی نامه وارده 18946 مورخ 20/10/86 ارسال گردید اعضای هییت مدیره: غلامعلی کیانی شاهوندی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و علی کیانی شاهوندی بسمت رییس هییت مدیره و سلطان محمد کیانی شاهوندی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین و انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی خانم آذر اسدی ده میراحمدی و بازرس علی البدل آقای قنبر علی کیانی شاهوندی برای یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه فجر خوزستان جهت آگهی تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی