اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5738

شناسه ملی: 14004511912

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 8715163143

آدرس: در واحد ثبتی کاشان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان ، محله ولی عصر ، کوچه بیان دهم ، بلوار شهید مطهری ، پلاک 0 ، طبقه منفی 1

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی کاشان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان، محله ولی عصر ، کوچه بیان دهم ، بلوار شهید مطهری ، پلاک 0 ، طبقه منفی 1 کدپستی 871516XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 980722XXXX65414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی