اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 317178

شناسه ملی: 10103561190

تاریخ ثبت: 1386/12/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1486787811

آدرس: تصفیه تهران میدان شهرزیبا بلوار تعاون کوی قدس مجتمع قصر صدف فاز 2 ورودی 4 طبقه 4 پلاک 43

تاریخ تاسیس: 1386/12/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/12/05:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 22/1/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و حسن فضلی به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران میدان شهرزیبا بلوار تعاون کوی قدس مجتمع قصر صدف فاز 2 ورودی 4 طبقه 4 پلاک 43 کدپستی 148678XXXX می باشد. در تاریخ 5/2/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 05/12/1386 تحت شماره 317178 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 05/12/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه های کشاورزی، تولید، توزیع کلیه محصولات کشاورزی اعم از کشت نباتات و خرید و فروش کلیه تجهیزات بازرگانی کشاورزی و به طور کلی تجهیزات صنعتی و ماشین آلات کشاورزی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات خصوصی شرکت در نمایشگاهها و سمینارهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه محصولات کشاورزی، ساخت و طراحی، توزیع، تولید و تجهیز کلیه تجهیزات کشاورزی و سازه های گلخانه ای، مشاوره و کنترل فنی در زمینه های کشاورزی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران بلوار استاد معین خ طوس ک کاشی پ 9 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمدقلی رستمی اصل به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سهند علی فضلی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای حسن فضلی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای عیوض فضلی به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای حسن فضلی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی