اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2896

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/07/10:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 12/6/1386 آقایان لویی جمایل و پل جمایل و پاتریک جمایل برای مدت دو سال به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و غیره با امضا منفرد آقای لویی جمایل همراه با مهر شرکت و یا با امضا متفقاً دو نفر از اعضا هییت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی