اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت فوق در مورخه 18/4/84 تصمیمات زیر اتخاذ گردید. 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 83 و سالهای قبل شرکت به تصویب رسید. 2 - آقای داریوش یکتا به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. 3 - آدرس شرکت از رودبار- بلوار خلیل آباد- جنب نمازخانه به رودبار- بلوار خلیل آباد- پاساژ 22 بهمن انتقال یافت. 4 - ماده 2 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: اجرای کلیه کارهای ساختمانی و تاسیس اتی و صنعتی برق رسانی شبکه های فشار قوی و ضعیف پست برق، تولید تیرهای بتنی برق و قطعات پیش ساخته بتنی و تولید و پرورش دام و طیور و خوراک دام و طیور در کلیه نقاط کشور. 5 - آقایان ناصر عباسی طلابری و محسن پورحسینی و خانم سکینه کوهستانی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند در نتیجه خانم سکینه کوهستانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن پور حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ناصر عباسی طلابری به سمت مدیر عامل شرکت تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی