اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 34523

شناسه ملی: 10860001406

تاریخ ثبت: 1387/05/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: اصفهان ، خیابان وحید ، کوچه مسجد ،

تاریخ تاسیس: 1387/05/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در اصفهان به نشانی اصفهان میدان استقلال، خیابان حکیم فرزانه، مقابل کوچه سیزدهم، جنب ابزارمهدی پلاک 267 کدپستی 841577XXXX و به مدیریت آقای امیرحسین بابایی دهقی شماره ملی 128899XXXX تاسیس گردید. ش 950917XXXX07358 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت سیمای صنعت اسپادانا با مسیولیت محدود که در تاریخ 8/5/87 تحت شماره ( 34523 ) در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تهیه و تولید و بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنعتی و مدعدنی و ساختمانی و کشاورزی و دامی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و بقیه به شرح ماده دو اساسنامه. 2 - مرکز اصلی شرکت:: اصفهان، خیابان وحید، کوچه مسجد، پلاک 174 3 - سرمایه شرکت: یک صد میلیون ریال که نقدا پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت. 4 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای امیر حسین بابایی به سمت مدیرعامل و خانم زهرا رجب پور به سمت رییس هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی