اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4202

شناسه ملی: 14000072765

تاریخ ثبت: 1390/08/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/08/09

آدرس: دزفول خ رازی بین انقلاب و حبیب بن مظهر پلاک 276

کد پستی: 6461978983

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/09:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مرقوم تحت شماره 4202 مورخه 9/8/90 و ب شناسه ملی 140000XXXX5 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از مشاوره و طراحی و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و تولید و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستمهای الکترونیک و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه ای خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی مشاوره و طراحی و نظارت و پشتیبانی و تولید و راه اندازی و اجرای سیستمهای شبکه های کامپیوتری و سیستمهای امنیت شبکه و نرم افزارهای کامپیوتری انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک و سیستمهای مجازی و خدمات اینترنتی و اینترانتی و مخابراتی و خدمات اطلاع رسانی برنامه نویسی و تولید سیستمهای آموزشی و نرم افزاری پس از اخذ مجوز در صورت لزوم. 2 ـ سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال بطور نقد منقسم به 500 سهم 10000 ریالی بانام که بموجب گواهی شماره 45/29702 ـ 30/1/90 بانک ملت شعبه مرکزی دزفول بابت 100 درصد سرمایه مبلغ 5000000 ریال واریز و مابقی گردید. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: دزفول ـ خ رازی بین انقلاب و حبیب بن مظهر پلاک 276 کدپستی 646197XXXX 4 ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه 6 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای عزیز حاتمی بسمت مدیرعامل حبیب حاتمی شرف آبادی بسمت رییس هییت مدیره و فرخنده سامانی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7 ـ کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک ـ سفته بروات قراردادها) باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمیباشد. 8 ـ بازرسین عبارتند از: محمد غلامی به عنوان بازرس اصلی آرمان کارساز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند 9 ـ روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 12/8/90 تکمیل شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی