اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/01/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/01/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت خدماتی بسته بندی بذرپنگوین کوهدشت سهامی خاص که در تاریخ 21/1/86 تحت شماره 648 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در همین تاریخ تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 موضوع شرکت: بسته بندی کلیه بذور بصورت مکانیزه، تامین نیاز اعضا و اخذ تسهیلات اعتباری از منابع بانکی. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت کوهدشت شهرک صنعتی کوهدشت. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال که به یکصد سهم 10000 ریالی منقسم گردیده و مبلغ 3500000 ریال آن نقدا به حساب جاری شماره 94062 بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت و مبلغ 650000 ریال آن در تعهد سهامداران می باشد. 5 میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: کل سهام یکصد سهم می باشد که آقای ابراهیم امرایی 49 سهم و آقای محمد خرم آبادی 49 سهم و آقای علی غضنفری 2 سهم را دارا می باشند. 6 اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقای محمد خرم آبادی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی غضنفری به سمت نایب رییس هییت مدیره و ابراهیم امرایی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 بازرسان اصلی و علی البدل: زهره شهبازی و پروانه نعمتی زاده به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی