اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 316725

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/10/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: شهر کرج بلوار طالقانی شمالی ک شهید ناصری

تاریخ تاسیس: 1386/10/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/10/30:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 24/04/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر کرج بلوار طالقانی شمالی ک شهید ناصری پ 30 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . در تاریخ 16/05/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت . اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/13:

شرکت فوق در تاریخ 30/10/1386 تحت شماره 316725 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/10/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز صنعتی، تاسیس اتی آب و فاضلاب، نیروگاهی، کشاورزی، آبیاری، هیدرولوژی، زهکشی و نهادهای مرتبط با آنها اعم از ارایه کلیه خدمات فنی طراحی، اجرا و خرید و تولید و بسته بندی، عرضه و فروش و تامین تجهیزات و کلیه اقلام در ارتباط با پروژه های فوق، تهیه و توزیع و صادرات و واردات و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی صنعتی، شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمان ها بخش خصوصی و دولتی و نمایشگاه های بین المللی در خارج از کشور و داخل کشور و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران الهیه خ خزر شمالی ک فریبا واحد 4 غربی پ 164 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علیرضا جابری به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانمهاله جابری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای علیرضا جابری به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی