اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8517

شناسه ملی: 10630144716

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/30:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده و هییت مدیره مورخه 17/9/88 : 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 خانم حلیمه نوحی بزنجانی و محمود نوحی بزنجانی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 بر طبق مصوبات هییت مدیره آقایان روح الله تاج الدینی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهدی تاج الدینی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حبیب الله تاج الدینی به سمت عضو اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی باامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 5 موارد ذیل بموضوعات شرکت اضافه گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اجرا، نصب، تعمیر، طراحی، نظارت، راه اندازی و مشاوره کلیه پروژه های مربوطه به مخابرات تلفن همراه BTS سوییچینگ MDF شبکه های فیبر نوری شبکه های کابل هوایی و رادیویی برق الکترونیک مکانیکال ابزار، دقیق عمران ساختمان کشاورزی راه و ترابری حسابداری و کلیه پروژه های تاسیس اتی، طراحی، نصب، اصلاح، بهینه سازی توسعه و احداث شبکه های برق فشار قوی و ضعیف و متوسط و نصب ترانس و کابل کشی و طراحی و نصب پانلهای برقی بازدید و نصب کنتور و قرایت و توزیع مطالبات مشترکین عادی و دیماندی خدمات اداری شامل ماشین نویسی و امور دفتری و بایگانی و منشی گری، تامین نیروی انسانی برای تمامی نهادها، ارگانها، سازمانها، ادارات کارخانه ها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و تخلیه و بارگیری و ایاب و ذهاب خرید و فروش قطعات کلیه دستگاه های تاسیس اتی شامل الکتریکال مکانیکال ابزار دقیق مخابراتی عمرانی ساختمانی کشاورزی کامپیوتری شبکه حسابداری راه و ترابری و انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی