اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1285

شناسه ملی: 10590037782

تاریخ ثبت: 1391/08/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/08/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/08/18:

40,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 18/8/1391 شماره ثبت 1285 و شناسه ملی 105900XXXX2 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/8/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد. 1 ـ موضوع موسسه: نشر دیجیتال مبتنی بر خط می باشد که مصادیق آن عبارتند از ارایه و نشر محتوای فرهنگی آموزشی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق رسانه بر خط. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان قم، شهر قم شهرک پردیسان روبروی دانشگاه ادیان و مذاهب، مسجد امام صادق (ع) 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/40 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای حسین پاک نژاد بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای سید مهدی لقمانی بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای محمد رضا نقدی سده بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محمد رضا نقدی سده بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای موسسین و مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی