اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 69

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه فوق العاده هییت امنا مورخ 14/10/85 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ماده 15 ـ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: (استماع گزارش هییت مدیره راجع به امور موسسه ـ استماع گزارش بازرس راجع به وضع موسسه و ترازنامه و حساب های تقدیمی هییت مدیره رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان ـ تصویب یا رد یا تصحیح حساب ها ـ نصب، تعویض، عزل یا تجدیدی انتخاب مدیران و بازرسان ـ تعیین حق الحضور و پاداش اعضای هییت مدیره ـ تعیین حق الزحمه بازرس و کارشناسان معرفی شده از جانب بازرس ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه ـ تعیین خط مشی و چهارچوب فعالیتهای موسسه ـ تعیین میزان و چگونگی تخصیص منابع و درآمدها به امور مذکور در ماده 5 ـ اساسنامه ـ اصلاح اساسنامه ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال و تصفیه). 2 ـ بند هـ ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: (هـ انجام امور خیریه و خدمات عام المنفعه، که در چهارچوب قوانین موجود و با رعایت موازین شرعی از طریق فعالیت های: عمرانی، فرهنگی، تحقیقاتی، پژوهشی، هنری، مطبوعاتی، انتشاراتی، تبلیغاتی، اطلاع رسانی، سینمایی، سمعی ـ بصری، اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و دیگر فعالیت ها محقق می شود). 3 ـ تبصره یک ماده 21 ـ حذف و ماده مذکور تعداد اعضای هییت مدیره به شرح ذیل اصلاح گردید: (هییت مدیره موسسه دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که توسط هییت امنا از بین اعضا یا خارج به مدت دو سال انتخاب می شوند). 4 ـ تبصره 2 ماده 24 ـ اساسنامه حذف گردید. 5 ـ آقایان محمدتقی وحدانی، مرتضی روزبه و علی حسن ظاهری به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان حجت الاسلام حسین آقاعلیخانی و محمد سعید ریوفی به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. 7 ـ برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 16/10/85 آقای علی حسن ظاهری به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدتقی وحدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی روزبه به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد بانکی اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از سه نفر آقایان محمدتقی وحدانی، علی حسن ظاهری و خانم مریم حسنقلی (مدیر مالی موسسه) با مهر موسسه معتبر، نامه های عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر موسسه قابل قبول خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی